Vacature lid Raad van Toezicht

 

Cuprum zoekt een derde lid voor de Raad van Toezicht, die met name inzicht (en ervaring) heeft in de organisatie van de zorg en/of een achtergrond heeft in de zorgverzekeringswereld.

 

Toezichthoudende rol

 

Cuprum Thuiszorg kent een driehoofdige Raad van Toezicht, die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid en dit toetst op basis van de zorgbrede governancecode, de missie en de visie van de organisatie.
U bent tevens sparringpartner van de directeur/bestuurder.

 

 De Raad van Toezicht bewaakt en houdt toezicht op tenminste:

 

•  de realisatie van de doelstellingen van Cuprum;
•  de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Cuprum;
•  de financiële verslaglegging;
•  de naleving van wet- en regelgeving;
•  het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Klik hier om het volledige profiel te bekijken

 

Sollicitatieprocedure

 

U kunt solliciteren door uw cv en sollicitatiebrief te mailen naar info@cuprumthuiszorg.nl ter attentie van Linda Lieverse, directeur. 

 

Bedrijfsprofiel

 

Cuprum Thuiszorg is een WTZi-erkende thuiszorgorganisatie in de regio Leiden, die persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding biedt vanuit het antroposofisch gedachtegoed aan eenieder die deze hulp nodig heeft vanwege een korte- of langdurige ziekte, beperking of handicap.

 

Cuprum werkt vanuit een visie waarin gekeken wordt naar de hele mens: lichamelijk verschijnen, de conditie, evenwicht in stemmingen en de persoonlijkheid. De visie vraagt om warme zorg die vooral gericht is op aandacht en structuur, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk is de regie behoudt.


De zorgverleners van Cuprum geven vanuit hoofd, hart en handen ondersteuning die aansluit bij de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt, en daarmee uitzicht biedt op een nieuwe balans.

 

Cuprum is een kleine, startende organisatie (2016) met een bestand van op dit moment ongeveer 25 cliënten en 30 zorgverleners.