Financiering

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg is een indicatie nodig.

Voor persoonlijke verzorging en verpleging stelt onze wijkverpleegkundige de indicatie op. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.

Voor begeleiding is een indicatie nodig vanuit de gemeente, deze zorg valt onder de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De indicatie wordt vastgesteld door het sociaal wijkteam. Voor WMO zorg is een eigen bijdrage verplicht, deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt door het CAK geind.

 

Als laatste kunt u ook zorg van ons ontvangen als u op de wachtlijst staat van een verzorgingshuis. Dit noemen we overbruggingszorg. Het CIZ heeft dan de indicatie vastgesteld en u valt onder de wet langdurige zorg. Ook voor deze zorg is een eigen bijdrage verplicht, welke afhankelijk is van uw inkomen en geind wordt door het CAK.

 

Als u vragen heeft neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.