Diensten

Cuprum biedt zorg en begeleiding aan huis voor een ieder* die hulp nodig heeft vanwege zowel kort als langdurige ziekte, beperking of handicap. 
De dienstverlening bestaat uit:
 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • individuele begeleiding
 • bemiddeling voor de cliënt naar haar/zijn omgeving
Wij zijn gespecialiseerd in:
 • wondzorg
 • dementie
 • psychische problematiek
 • terminale en palliatieve zorg (zorg rondom het levenseinde)
 • geheugenstoornissen
 • gedragsproblemen
 • (niet-) aangeboren-hersenletsel
 • verslaving

*Cuprum heeft twee uitsluitingscriteria. De eerste is dat wij het voor onze medewerkers belangrijk vinden  dat zij over een rookvrije werkomgeving kunnen beschikken. Ten tweede werken wij niet met dwang. Wanneer een cliënt onder de Wet zorg en dwang (Wzd) valt zoeken wij naar een oplossing voor betreffende cliënt.