De missie van Cuprum

Er wordt gewerkt vanuit een zienswijze die gebaseerd is op het antroposofisch gedachtegoed. Hierbij wordt gekeken naar de hele mens:

  • lichamelijke staat
  • vitaliteit en veerkracht
  • evenwicht in stemmingen en emoties
  • persoonlijkheid

Wilt u meer weten over de antroposofische achtergrond van Cuprum? Voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en geïnteresseerden heeft Cuprum een boekje ontwikkeld waarin op deze achtergrond wordt ingegaan. Vanaf nu is naast een papieren ook een digitale versie hiervan beschikbaar! Klik hier om dit boekje te downloaden. 

Tip:  bekijk ook de filmpjes in het menu onder het kopje 'Cuprum in beeld'. 


Doelstelling

Uitgangspunt is ondersteuning geven die aansluit bij uw eigen krachten en mogelijkheden.
Om uw wensen en zorgvragen te begrijpen, denken we met u, uw naasten en het maatschappelijk en (medisch) steunsysteem mee.

Visie

Begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging gebaseerd op antroposofisch gedachtegoed voor ieder die voor korte of langere tijd hieraan behoefte heeft. 

 

De Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) heeft als doel een netwerk te vormen wat landelijke dekking biedt. Cliënten van elk antroposofisch therapeuticum zouden dan ook gebruik kunnen maken van  zorg aan huis gebaseerd op antroposofische gedachtegoed. De vraag naar dit type zorg neemt toe. Cuprum is een van de eerste zorgorganisaties die zorg aan huis bieden gebaseerd op antroposofisch gedachtegoed. 

 

Kunst voor tijdens een periode van ziekte

Stichting Collot heeft als doel het werk van Liane Collot d'Herbois toegankelijker te maken vanwege de weldadige en zelfs genezende werking. Veel mensen ontlenen steun aan haar werken tijdens een periode van ziekte. De stichting heeft een aantal werken in beheer die zij - onder bepaalde voorwaarden - voor korte of langere tijd uitlenen aan ieder die daar om wat voor reden dan ook behoefte aan heeft. Voorwaarden en informatie hierover is bij de Stichting op te vragen via info@collotzienenbeleven.nl. Daarnaast vind een jaarlijkste tentoonstelling plaats bij Gezondheidscentrum De Lemniscaat in Leiden. Meer informatie over Stichting Collot vind u hier. Cuprum is niet verbonden aan deze stichting maar wil haar cliënten graag op de mogelijkheid wijzen. 

 

Links

Pallium, antroposofische thuiszorg in Maastricht: www.palliumportam.nl

Antroposofisch Therapeuticum Leiden: www.atl-leiden.nl

Gezondheidscentrum De Lemniscaat Leiden: www.de-lemniscaat.nl

Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders: www.nvaz.nl