Visie

Er wordt gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op het antroposofisch gedachtegoed. Hierbij wordt gekeken naar de hele mens:

  • lichamelijke staat
  • vitaliteit en veerkracht
  • evenwicht in stemmingen en emoties
  • persoonlijkheid

Deze visie vraagt om warme zorg die vooral gericht is op aandacht en structuur. Hierbij willen we de cliƫnt de regie over zijn of haar leven zoveel mogelijk laten behouden. De persoonlijke biografie is voor ons een belangrijk richtsnoer in de zorgverlening.
Vanuit hoofd, hart en handen bieden we onvoorwaardelijke ondersteuning.
Dit biedt uitzicht op een nieuwe balans.

Doelstelling

Uitgangspunt is ondersteuning geven die aansluit bij uw eigen krachten en mogelijkheden.
Om uw wensen en zorgvragen te begrijpen, denken we met u,
uw naasten en het maatschappelijk en (medisch) steunsysteem mee.