Hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland?

 

Vandaag viel mijn oog op een artikel in het NRC-Handelsblad: ‘Pak verkeersovertreders aan, er vallen te veel doden’ (Opinie, Peter van der Knaap, 06-05-2016).

 

Het artikel beschrijft dat het aantal verkeersdoden in Nederland in 2015 is toegenomen. Vergrijzing en bezuinigingen zullen nog meer ongelukken veroorzaken.

 

In toenemende mate krijg ik in mijn praktijk te maken met 75-plussers met geheugenstoornissen (of ander hersenletsel)  – wel of niet gediagnostiseerd – die graag willen blijven rijden in hun auto.

In het geval van een diagnose is het stappenplan helder:

 

1.  Ogentest door huisarts of opticien. Dit is gratis. Is dit onvoldoende dan heeft het geen zin om stap 2 te zetten. Is het oké, dan door naar stap 2.

2.  Eigen verklaring kopen voor een medische keuring. Hier zijn kosten aan verbonden. In het geval van een diagnose doet de specialist onmiddellijk een melding naar het CBR. De schrijft de specialist een verklaring, waarin beschreven staat of het dementie is in het begin- of gevorderd stadium. Dit moet in de envelop bij de Eigen verklaring worden gedaan als bijlage.

3.  Medische test. Als de 75-plusser wordt afgekeurd gaat hij niet door voor de rijtest. Is hij/zij goedgekeurd wordt stap 4 gedaan.

4.  Rijstest gezakt? Rijbewijs wordt ingetrokken. Rijstest gehaald? Er wordt een rijbewijs verstrekt voor een jaar.

5.  Twee maanden voor het verlopen van het jaarrijbewijs gaat de 75-plusser weer door naar stap 1.

 

Familieleden kunnen ook een melding doen, dat zij van mening zijn dat een 75-plusser onverantwoord rijdt. Dan gaat ook stap 1 in.

 

In het geval de 75-plusser niet meer mag autorijden ga ik met mijn cliënt uitzoeken wat de alternatieven zijn om zich te verplaatsen. Bijvoorbeeld de regiotaxi, het openbaar vervoer, activiteiten dichter bij huis zoeken en als het niet anders kan een verhuizing.

 

Het artikel in het NRC-Handelsblad beschrijft, dat er meer oorzaken zijn te wijzen voor het stijgende aantal verkeersdoden in 2015 dan de vergrijzing in relatie tot het autorijden. Ook het stijgende gebruik van het gebruikt van elektrische fietsen.

Twee andere trends zijn de decentralistatie en financiële schaarste en het feit dat de overheid minder doet aan handhaving.

 

Hoe kan ik als hulpverlener mijn steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Alert zijn op cliënten met geheugenstoornissen of ander hersenletsel wat betreft hun mobiliteit in het verkeer. Bij twijfel dit bespreken met de cliënt en zijn/haar steunsysteem. De cliënt kan vrijwillig besluiten om niet meer auto te rijden of anderszins actief deelnemen aan het verkeer.  En zo nodig actie ondernemen naar familie en/of huisarts/specialist. Soms helpt het al om de autosleutel niet meer op het kastje bij de deur neer te leggen en/of de auto een straat verderop te parkeren.

 

Voor de cliënt heeft dit alles te maken met aanpassing naar een veranderde gezondheidssituatie. Voor sommige cliënten is dit hard werken. Graag geef ik hierbij ondersteuning.