Welkom!

Bent u op zoek naar zorg aan huis tijdens de laatste levensfase? Wij staan voor u klaar! Vanwege een zomerstop bekijken wij voor alle andere zorgvragen per geval of wij deze kunnen oppakken. Neemt u contact met ons op! Bel hiervoor 071 737 0408.

De dienstverlening van Cuprum bestaat uit verpleging, verzorging en begeleiding vanuit een visie die gebaseerd is op het antroposofisch gedachtegoed. Cuprum biedt ook wondverzorging, zorg bij dementie en palliatieve zorg. 

 

Het werkgebied voor persoonlijke verzorging en verpleging is Oegstgeest en Leiden. Voor individuele begeleiding is het werkgebied Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden.  

 


Financiering van persoonlijke verzorging en verpleging gaat rechtstreeks via de zorgverzekeraar wanneer Cuprum gecontracteerd is, indien dit niet het geval is wordt gewerkt met een machtiging. Wil je weten of Cuprum gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar? Neem gerust contact met ons op!

 

Kwaliteit hoog in het vaandel

Cuprum heeft in 2020 een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar cliënten. De vragenlijst hiervoor was volgens de in Nederland opgestelde standaard, aangevuld met vragen over de antroposofische visie van Cuprum en cliëntenraad. De respons was met 75% hoog. Gemiddeld wordt Cuprum met een 9,5 beoordeeld! 

 

- De antroposofische achtergrond werd gezien als waardevolle aanvulling op de zorg.

- Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding door Cuprum geleverd werd ervaren als professioneel, warm en persoonlijk waarbij goed naar de persoon werd gekeken, daarnaast was oog voor iemands situatie en ontwikkelingen daarin.

- Er was waardering voor de snelle en accurate reactie van Cuprum op COVID-19. 

 

Als cliënt van Cuprum kunt u deze lijst jaarlijks terugkerend verwachten, natuurlijk horen wij ook graag tussendoor 'tips en tops'. Wij willen iedereen die in 2020 de lijst heeft ingevuld bedanken voor de gedane moeite hiervoor. 

Organisatie

Cuprum is een zorgorganisatie met een WTZi erkenning. Hierdoor mag persoonlijke verzorging en verpleging geboden worden op basis van de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zorg betaald met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is ook mogelijk. Cuprum is sinds 2018 HKZ-gecertificeerd. Cuprum heeft contracten met verschillende regiogemeenten voor het geven van individuele begeleiding.

 

Cuprum is lid van het Platform Antroposofische Thuiszorg (PAT), de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en brancheorganisatie ZorgThuisNl. Wij zijn aangesloten bij een geschillen- en klachtencommissie.


Maatregelen Cuprum rondom COVID-19

Wij volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit zodat cliënten zo optimaal als mogelijk hun verzorging en/of begeleiding kunnen ontvangen, zoals zij dit van Cuprum gewend zijn. En zodat zorgverleners veilig kunnen werken. 

  

Bij vragen kunt u terecht bij uw Eerste Verantwoordelijke Verzorger (EVV'er) of begeleider. Tussen 9.00 en 17.00 kunt u met vragen over het coronavirus ook bellen naar het kantoor van Cuprum, telefoonnummer 071 - 737 04 08. 

Nieuwsbrief

Ongeveer eens per kwartaal sturen wij onze cliënten en zorgverleners een nieuwsbrief. Mocht u deze per e-mail willen ontvangen kunt u ons dit laten weten! 

 

Over onze naam: 'Cuprum'

Cuprum is de Latijnse benaming voor koper, een roodachtig metaal.

Koper helpt liefde, schoonheid en harmonie te ervaren, het geeft moed en versterkt het zelfbewustzijn.