Cuprum heeft in 2020 een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar cliënten. De vragenlijst hiervoor was volgens de in Nederland opgestelde standaard, aangevuld met vragen over de antroposofische visie van Cuprum en cliëntenraad. De respons was met 75% hoog. Gemiddeld wordt Cuprum met een 9,5 beoordeeld! 

 

- De antroposofische achtergrond werd gezien als waardevolle aanvulling op de zorg.

- Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding door Cuprum geleverd werd ervaren als professioneel, warm en persoonlijk waarbij goed naar de persoon werd gekeken, daarnaast was oog voor iemands situatie en ontwikkelingen daarin.

- Er was waardering voor de snelle en accurate reactie van Cuprum op COVID-19. 

 

Als cliënt van Cuprum kunt u deze lijst jaarlijks terugkerend verwachten, natuurlijk horen wij ook graag tussendoor 'tips en tops'. Wij willen iedereen die in 2020 de lijst heeft ingevuld bedanken voor de gedane moeite hiervoor. 

Maatregelen Cuprum rondom COVID-19

Ook Cuprum Thuiszorg neemt maatregelen vanwege het coronavirus (Covid-19). Wij volgen hierbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de voet. Dit zodat cliënten zo optimaal als mogelijk hun verzorging en/of begeleiding kunnen ontvangen, zoals zij dit van Cuprum gewend zijn. En zodat zorgverleners veilig kunnen werken. 

 

Bij persoonlijke verzorging en verpleging werken wij nu zó dat zowel de cliënt als de verzorgende of verpleegkundige zo min mogelijk contacten heeft. De cliënt ziet hierdoor een zo klein als mogelijk aantal zorgverleners. Door de teams klein te houden wordt het aantal contacten beperkt. Dit vermindert de risico's op besmetting met het coronavirus. 

 

U kunt hier de laatste versie van de nieuwsbrief vinden voor cliënten en mantelzorgers. Hierin staat hoe te handelen ter preventie en wat te doen bij klachten en/of een (mogelijke) besmetting met het virus. Bij vragen kunt u terecht bij uw Eerste Verantwoordelijke Verzorger (EVV'er) of begeleider. Tussen 7.00 en 22.00 kunt u met vragen over het coronavirus ook bellen naar het kantoor van Cuprum, telefoonnummer 071 - 737 04 08. 

Over Cuprum

De dienstverlening van Cuprum Thuiszorg bestaat uit verpleging, verzorging, begeleiding vanuit een visie die gebaseerd is op het antroposofisch gedachtegoed. Cuprum is het thuiszorgbedrijf van Linda Lieverse.

Cuprum Thuiszorg is gecontracteerd bij de Zorgkoepel Zorg & Zekerheid (2019). Per 1 januari 2020 ook bij diverse andere zorgkoepels en zorgverzekeraars, waaronder Zorgkoepel Zilveren Kruis Achmea. Wil je weten of Cuprum (per 1 januari) gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar? Neem gerust contact met ons op!

Voor wie is de zorg bedoeld?

De zorg aan huis is bedoeld voor een ieder die hulp nodig heeft vanwege zowel kort als langdurige ziekte, beperking of handicap.
De dienstverlening bestaat uit:
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • individuele begeleiding
  • bemiddeling voor de cliënt naar haar/zijn omgeving
Naast reguliere thuiszorg zijn wij gespecialiseerd in zorg voor mensen met:
  • psychische problematiek
  • terminale en palliatieve zorg (zorg rondom het levenseinde)
  • geheugenstoornissen
  • gedragsproblemen
  • (niet-) aangeboren-hersenletsel
  • verslaving

Ben je verzorgende?

Heb je interesse om voor Cuprum te werken?

Cuprum is een kleinschalige, informele thuiszorgorganisatie gevestigd in Leiden. De kleinschaligheid betekent korte lijntjes, goede afstemming en samenwerking met collega-zorgverleners en dat je je cliënten echt leert kennen. Bekijk onderstaand filmpje waarin collega's vertellen over hun werk voor Cuprum.

Cuprum Thuiszorg

Uitzicht op een nieuwe balans