Welkom!

De dienstverlening van Cuprum bestaat uit verpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vanuit een visie die gebaseerd is op het antroposofisch gedachtegoed. Cuprum biedt ook wondverzorging, zorg bij dementie en palliatieve zorg. 

 

Het werkgebied voor persoonlijke verzorging en verpleging is Oegstgeest en Leiden. Voor individuele begeleiding is het werkgebied Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden.  

 


Financiering van persoonlijke verzorging en verpleging gaat rechtstreeks via de zorgverzekeraar wanneer Cuprum gecontracteerd is, indien dit niet het geval is wordt gewerkt met een machtiging. Wil je weten of Cuprum gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar? Neem gerust contact met ons op!

Kwaliteit hoog in het vaandel

Cuprum heeft in 2020 een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar cliënten. De vragenlijst hiervoor was volgens de in Nederland opgestelde standaard, aangevuld met vragen over de antroposofische visie van Cuprum en cliëntenraad. De respons was met 75% hoog. Gemiddeld wordt Cuprum met een 9,5 beoordeeld! 

 

- De antroposofische achtergrond werd gezien als waardevolle aanvulling op de zorg.

- Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding door Cuprum geleverd werd ervaren als professioneel, warm en persoonlijk waarbij goed naar de persoon werd gekeken, daarnaast was oog voor iemands situatie en ontwikkelingen daarin.

- Er was waardering voor de snelle en accurate reactie van Cuprum op COVID-19. 

 

Als cliënt van Cuprum kunt u deze lijst jaarlijks terugkerend verwachten, natuurlijk horen wij ook graag tussendoor 'tips en tops'. Wij willen iedereen die in 2020 de lijst heeft ingevuld bedanken voor de gedane moeite hiervoor. 

Organisatie

Cuprum is een zorgorganisatie met een WTZi erkenning. Hierdoor mag persoonlijke verzorging en verpleging geboden worden op basis van de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zorg betaald met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is ook mogelijk. Cuprum is sinds 2018 HKZ-gecertificeerd. Cuprum heeft contracten met verschillende regiogemeenten voor het geven van individuele begeleiding.

 

Cuprum is lid van het Platform Antroposofische Thuiszorg (PAT) en de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Wij zijn aangesloten bij een geschillen- en klachtencommissie.


Maatregelen Cuprum rondom COVID-19

Ook Cuprum heeft maatregelen getroffen vanwege het coronavirus (Covid-19). Wij volgen hierbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de voet. Dit zodat cliënten zo optimaal als mogelijk hun verzorging en/of begeleiding kunnen ontvangen, zoals zij dit van Cuprum gewend zijn. En zodat zorgverleners veilig kunnen werken. 

 

Wat betreft vaccineren sluiten wij ons aan bij het advies van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL): laat u vaccineren om zo snel mogelijk de ziekenhuisopnames te verlagen. Anderszijds is vaccinatie een vrije keuze en deze respecteren wij. Zowel bij de medewerker als bij de cliënt. Dit past in onze visie, waarin 'de wil' onderdeel is van ons mensbeeld. Er is veel informatie te vinden in de (sociale) media over vaccineren. Ons advies is om uzelf zo breed mogelijk te informeren, zodat u zelf uw afweging kunt maken. Als u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen. 


Vanuit de overheid zijn maatregelen rondom het gebruik van neusmondmaskers versoepeld. Cuprum gaat hierin mee. Onze voorwaarde is, dat er een raam of deur openstaat om te ventileren. Momenteel is het advies een neusmondmasker te dragen als de zorg binnen anderhalve meter langer duurt dan 15 minuten. 

  

Bij vragen kunt u terecht bij uw Eerste Verantwoordelijke Verzorger (EVV'er) of begeleider. Tussen 7.00 en 22.00 kunt u met vragen over het coronavirus ook bellen naar het kantoor van Cuprum, telefoonnummer 071 - 737 04 08. 

Nieuwsbrief

Ongeveer eens per kwartaal sturen wij onze cliënten en zorgverleners een nieuwsbrief. Mocht u deze per e-mail willen ontvangen kunt u ons dit laten weten! Onze laatste nieuwsbrief voor cliënten leest u hier

 

Over onze naam: 'Cuprum'

Cuprum is de Latijnse benaming voor koper, een roodachtig metaal.

Koper helpt liefde, schoonheid en harmonie te ervaren, het geeft moed en versterkt het zelfbewustzijn.