De dienstverlening van Cuprum Thuiszorg bestaat uit verpleging, verzorging, begeleiding vanuit een visie die gebaseerd is op het antroposofisch gedachtegoed. Cuprum is het thuiszorgbedrijf van Linda Lieverse.

Cuprum Thuiszorg is gecontracteerd bij de Zorgkoepel Zorg & Zekerheid (2019). Per 1 januari 2020 ook bij diverse andere zorgkoepels en zorgverzekeraars, waaronder Zorgkoepel Zilveren Kruis Achmea. Wil je weten of Cuprum (per 1 januari) gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar? Neem gerust contact met ons op!

Voor wie is de zorg bedoeld?

De zorg aan huis is bedoeld voor een ieder die hulp nodig heeft vanwege zowel kort als langdurige ziekte, beperking of handicap.
De dienstverlening bestaat uit:
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • individuele begeleiding
  • bemiddeling voor de cliënt naar haar/zijn omgeving
Naast reguliere thuiszorg zijn wij gespecialiseerd in zorg voor mensen met:
  • psychische problematiek
  • terminale en palliatieve zorg (zorg rondom het levenseinde)
  • geheugenstoornissen
  • gedragsproblemen
  • (niet-) aangeboren-hersenletsel
  • verslaving

Cuprum Thuiszorg

Uitzicht op een nieuwe balans